Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon
  • Každý den vaříme z kvalitních surovin.
  • Vítáme Vás na naší škole, která se nachází v krásném klidném prostředí.
  • Naše krásná příroda...
  • Podporujeme EU projekty s pomocí ESF.

ALERGENY V  POTRAVINÁCH

 

Specifikace alergenů:

 

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

 

 

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují

u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která

může vyústit až anafylaktickému šoku.

V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují

negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

 

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se

specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

 

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže,

Svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

 

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje

se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance

vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo

zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

 

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické

reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže

nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

 

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo

14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení

 

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,

rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

 

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

_____________________________________________________________________________________

 

1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich

 

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

 

3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

 

4) Ryby a výrobky z nich

 

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny

ohrožující život

 

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

 

7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život

 

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

 

9) Celer a výrobky z něj

 

10) Hořčice a výrobky z ní

 

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l,

vyjádřeno SO2

 

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

 

14) Měkkýši a výrobky z nich

 

 

 

 

 

 

 

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů

ve školních jídelnách

 

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Rodičovská veřejnost bude informována na rodičovských schůzkách, metodický materiál bude dostatečně s předstihem umístěn na web školy tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500, 1000, 1200 strávníků věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategirií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

 

 

 

 

 

Opatření přijatá školou:
6,00 – 7,05 – škola je uzavřena, školnice MŠ pouští rodiče s dětmi do MŠ po jejich prokázání totožnosti ( řeknou své jméno)
7,05 – 7,30 škola je otevřena ( otevírá ji vychovatelka ŠD), dozor ve vestibulu zajišťuje vychovatelka ŠD
7,30 – 8,05 škola je otevřena, dozor ve vestibulu zajišťují provozní zaměstnanci školy, školu také zamykají
8,00 – 11,00 škola je uzavřena a uzamčena. Návštěvy se hlásí v ředitelně školy pomocí dveřníku, budou vpuštěny, až si je ředitel bude moci převzít. Rodiče se hlásí jménem na příslušná pracoviště a čekají, až si je převezme příslušný vyučující.
11,00 – 13,05 škola je otevřena ( otevírá ji vychovatelka ŠD), ve vestibulu je zajištěn dohled zaměstnanci školy ( rozpis dohledů)
13,05 – 14,30 škola je uzavřena a uzamčena (uzamyká ji vychovatelka ŠD)
14,30 – 16,00 škola je otevřená, rodiče si vyzvedávají děti ze školky, žáci odchází z vyučování a z družiny
16,00 školu uzamyká vychovatelka ŠD
Otevřená škola – dveře jsou zavřeny, otevírá se pomocí dveřníka
Všichni žáci byli vhodnou formou přiměřenou věku seznámeni s principy bezpečného školního prostředí
-          Jednání při vstupu do školy a opouštění školy ( zkontrolovat, zda se za nimi dveře zavřely na západku, zda s nimi do školy neprošla cizí neznámá osoba)
-          Hlášení cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby
-          Hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků ( držení zbraní, násilí, vyhrůžky a jiné podezřelé aktivity)
O poučení  byl proveden zápis do třídních knih.
Na pedagogické radě dne 24.11.2014 byly se zaměstnanci projednány principy bezpečného školního prostředí a jednání v krizové situaci
Pedagogická rada aktualizovala školní řád, změny školního řádu budou předloženy k projednání školské radě v nejbližším termínu ( leden 2015)
V Potštátě 24.11.2014                                                                  Mgr. Alena Cvešperová
                                                                                                              ředitel ZŠ a MŠ Potštát
                                                                                                             
 
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém 
najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby 
z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové
představivosti apod.
Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující 
rozhodování při volbě střední školy.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrží žáci od svých učitelů. 
Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.
 
Mgr. Alena Cvešperová, ředitelka ZŚ a MŠ Potštát
 
logo_proskoly_7
 
logo_proskoly_5
 

Doplnění výboru SRPŠ – šk. rok 2014/2015

 
 za   1. třídu           p. Bartošová L.
        2. tř.               p. Lisová M.
        3. tř.               p. Šindlerová J.
        4. tř.               p. Klabačková K.
        5. tř.               p. Maršálková L.
        6. tř.               p. Jahnová A., Skřebská L.
        7. tř.               p. Kalvodová D., Faxová P.
        8. tř.               p. Němcová R.
        9. tř.               p. Maléřová M.

Potřebujete se s námi spojit?

reditel@zspotstat.cz 

  • tel.: 581 601 311; 420 581 624 250
Mapa školy
eu projekty