Recyklohraní

  • Posted on: 22 April 2017
  • By: admin

Děti z 1. i 2. ročníku se v měsících březnu a dubnu zapojily do projektu Recyklohraní. Z barevných víček od PET lahví si nejprve pro sebe vyrobily květiny, potom se pustily do obrovských obrázků motýla a tulipánu. Každé dítě si muselo nejprve víčka nasbírat, roztřídit podle barev a pak společně s paní učitelkou nalepit. Tyto krásné obrázky dnes zdobí chodbu u hlavního vchodu školy. Fotografie z průběhu projektu jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

Projekt "Veselé zoubky"

  • Posted on: 21 April 2017
  • By: admin

V letošním školním roce se 1. a 2. ročník přihlásil do projektu Veselé zoubky s Hurvínkem. Celý měsíc březen děti plnily různé úkoly, které se týkaly dentální prevence. Realizace projektu prolínala všemi vyučovacími předměty. Děti samy pracovaly na interaktivní tabuli a také vyplňovaly úkoly v elektronické podobě, čímž se jim dostávalo zpětné vazby o správném plnění. Na závěr projektu dostaly děti balíček - dárkovou tašku plnou dentálních předmětů, pomůcek, obrázků a metodických materiálů.

Stránky