Školní kavárna

Vážení rodiče,
zveme vás srdečně na besedu na téma Trestně právní následky chování nezletilých s příslušníky Policie ČR.
Beseda proběhne ve školní kavárně dne 15. 11. 2017 v 16:30 (drobné občerstvení zdarma).
Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Alena Cvešperová

Halloweenská párty

Zveme děti a rodiče na halloweenskou párty v úterý 31. 10. 2017, zároveň laskavě prosíme o donesení občerstvení pro účastníky. Ze školy vyrážíme v 16:00, sraz k dlabání dýní a doladění masek bude ve 13:00 ve školní družině.

Sběr

Prosíme všechny žáky, rodiče i ostatní obyvatele obce o zapojení se do sběru starého papíru v naší škole. Sběr můžete nosit v úterý 31. 10. od 13:00 do 17:00; čtvrtek 2. 11. od 13:00 - 17:00 a sobotu 4. 11. od 9:00 - 11:00. Žáci školy také v jiný čas po domluvě s třídním učitelem. Jako každý rok budou z výtěžku financovány odměny pro žáky školy.

Výzva 02_16_022 z OP VVV

  • Posted on: 13 October 2017
  • By: admin

ZŠ a MŠ Potštát pracuje na projektu Výzva 02_16_022 z OP VVV. Finance na
tento projekt jsou čerpány z prostředků EU. Projekt je zaměřen na
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,
spolupráce s rodiči dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské
školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit. Čerpání
dotací je v období září 2016-červen 2018.

Nový školní rok

Mílí žáci,
vítáme vás v novém školním roce 2017/2018.
První den vyučování 4. 9. 2017 se potkáme ve vašich třídách v 7:25 a po první vyučovací hodině vás pustíme domů.
Těší se na vás kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

Stránky